KALKULACE JAKO NÁSTROJ CENOTVORBY

ÚČETNÍ PROBLEMATIKA

jak stanovit cenu produktu, vypočítat režie, co je to marže, rabat, přirážka. Příklady výpočtů různých režií (výrobní, správní, odbytová), určení základny pro jejich výpočet. 

100,00 Kč