KALKULACE JAKO NÁSTROJ CENOTVORBY

jak stanovit cenu produktu, vypočítat režie, co je to marže, rabat, přirážka. Příklady výpočtů různých režií (výrobní, správní, odbytová), určení základny pro jejich výpočet. 

100,00 Kč