NEZISKOVÉ ORGANIZACE - odborně zaměřená publikace

SPECIALIZACE

účetní, daňové, ekonomické souvislosti v neziskových organizacích. Příklady z praxe a vyplnění daňového přiznání, dokumenty a doporučení pro NNO

299,00 Kč