OSOBY PROPOJENÉ

charakteristika propojených osob, cena obvyklá, účtování a daňový dopad transakcí propojených osob

99,00 Kč 150,00 Kč