Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere?

13.03.2023

Zamyšlení se nad sociálními dávkami, jejich strukturou a tím, jak se jich úplně zbavit.

Sociální dávky jsou v ekonomickém systému jakýmsi stabilním prvkem uchování vhodných životních podmínek nízkopříjmových skupin občanů – jednotlivců i rodin, které se mohou dostat do nepříznivé životní situace. Pro toho, kdo nezažil tuto situaci, je velmi těžké pochopit, že se vytvářejí programy, které mají tyto skupiny ochránit, že se vybírají dary a vymýšlejí programy, které mají pomoci tyto situace zvládnout.

Nadační akce, sbírky, dárcovství – druhá strana těchto projektů – kdy darujeme, podporujeme, pomáháme těm ohroženým. Vše je takové hezké, lidské. Jenže může to mít i druhou stránku. A Otázku. Proč vlastně musíme tyto projekty mít, kdo za tím vším stojí, kdo z toho má užitek? Užitek určitě budou mít ti, kteří jsou potřební. Dávky, které jsou v ekonomickém systému zavedeny, mají také své podmínky a tak ne vždy se dostane na každého.

Ti, co se rozhodli jít "dobročinnou" činností jsou neziskové organizace. Co jsou, kdo je sponzoruje, jak fungují ne-ziskové organizace?

Pomoc v nouzi, v nemoci, podpora maminek, dětí, seniorů či trpících, nemocných. Dobročinnost v lidech je už odjakživa. A tak občas pošlete na tu složenku, která vám záhadným způsobem přijde do schránky na vaše jméno, určitou částku, s dopisem prosícím, žadonícím, zdůvodňujícím potřebu této finanční částky. A vaše emoce se rozjedou. Co kdyby to pomohlo nějaké mamince, dítěti, trpící mu hlady v Africe, dětem na ulici či v tíživé situaci? Je to tak jednoduché. Stačí vypsat a poslat. Nebo si koupíte takovou obyčejnou tužku logem na ulici. Třeba za pade. Vždyť každý, když pošle něco málo, bude z toho dost pro ty druhé. Jo jenže. Opravdu víte, že právě ta vaše částka byla použita na obědy dětí, potřeby nemocného klienta, pro maminku, která je na azyláku a neví kudy kam? Že senioři dostanou životně důležité prostředky, aby netřeli bídu s nouzí? No možná pár z nich. Nebo jen část darů. Nebo se vytvoří velká marketingová charitativní akce. A dobro-činnost je na světě. Ale komu ta dobrá činnost prospívá?

Ne-zisková organizace je takový veřejně prospěšný poplatník, jehož cílem nemá být zisk, ale dobročinnost. Dobročinnost se dá uvařit na všechno. Od pomoci potřebným, ochranu životního prostředí, záchranu cvrčka či poštolky až po imaginární projekty, nad kterými si občas lámu hlavu, k čemu vlastně jsou. A tak tu jsou: Zájmové spolky, nadace a nadační fondy, charity a svěřenecké fondy. Tak si jen tak zkuste najít pár z nich.

A pokud jste již vyzkoušeli, jak celý systém funguje, možná jste se zasnili a řekli si- co kdyby žádné sociální dávky nebyly? Co kdyby každý řádný občan měl na to své živobytí, bydlení či vzdělávání, na řádnou výchovu i zdravotní péči? No to by byl ráj – věřte mi.

Víte, jak by se to dalo udělat? Jak fungují neziskovky v tom dnešním, tolik "divném" světě? Komu slouží a proč se tak předhánějí?

Máte své zkušenosti, řešíte neziskovky?

Napište a váš příspěvek bude součástí blogu chytrá účtárna: