Od paragonu k daňovému přiznání

Podzimní kurz pro začínající účetní od A do Z. Průvodce účetním světem od pochopení principu účtování, vedení účetnictví pro podnikatele, daňovými zákonitostmi až po závěrkové činnosti a vyhotovení daňového přiznání.

20 lekcí s praktickými ukázkami, konzultacemi k individuálním potřebám, výukový manuál a spoustu rad a zkušeností z praxe.

Každý čtvrtek  nová 2 hodinová lekce - naživo s lektorem (se záznamem pro další studium). Vždy od 9,00 - 11, hod. (vhodné i pro maminky na MD).

Rady, jak začít podnikat v účetnictví, jak efektivně vést svou "kancelář" a další vychytávky.


Cena: 3990,- Kč

Zahájení: 8.9.2022

profesní vzdělávání

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH A POTŘEBNÝCH I UŽITEČNÝCH SMĚRNIC V ÚČETNÍC JEDNOTCE (celý e-book o tvorbě, užití, účelu a rovněž vzory najdete na VIP Klubové platformě.)

Používání jednotného postupu ve všech činnostech účetní jednotky
nastavení pravidel - oceňování, posuzování účetních případů 
Organizační zabezpečení všech činností společnosti -odpovědnosti, kompetence, od vzniku účetních operací až po archivaci dokumentů 
Uspořádání účetních operací, jejich přezkušování a provádění jejich kontroly a inventarizace

VÝČET POTŘEBNÝCH A DŮLEŽITÝCH

Oběh účetních dokladů

systém zpracování účetnictví

evidence hmotného a nehmotného majetku

evidence zásob 

harmonogram účetní závěrky

inventarizace majetku

pokladní řád

časové rozlišení a opravné položky

firemní benefity (stravenky, firemní telefony, karty Multisport, dovolená atd.)

archivace dokladů 

směrnice k používání služebního vozidla k soukromým účelům

cestovní náhrady

směrnice o evidenci, využívání a přidělování OOPP

a další, které vyplývají z potřeb a ekonomické činnosti účetní jednotky.