profesní vzdělávání

NA POKEC V  Olomouci - osobní setkání nejen účetních, ale i těch, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti, tipy, rady - při kafíčku. 

KDY: 26.5.2022 - 13,00 - 16,00

KDE: OLOMOUC - (konkrétní místo bude upřesněno a zasláno v pozvánce)

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH A POTŘEBNÝCH I UŽITEČNÝCH SMĚRNIC V ÚČETNÍC JEDNOTCE (celý e-book o tvorbě, užití, účelu a rovněž vzory najdete na VIP Klubové platformě.)

Používání jednotného postupu ve všech činnostech účetní jednotky
nastavení pravidel - oceňování, posuzování účetních případů 
Organizační zabezpečení všech činností společnosti -odpovědnosti, kompetence, od vzniku účetních operací až po archivaci dokumentů 
Uspořádání účetních operací, jejich přezkušování a provádění jejich kontroly a inventarizace

VÝČET POTŘEBNÝCH A DŮLEŽITÝCH

Oběh účetních dokladů

systém zpracování účetnictví

evidence hmotného a nehmotného majetku

evidence zásob 

harmonogram účetní závěrky

inventarizace majetku

pokladní řád

časové rozlišení a opravné položky

firemní benefity (stravenky, firemní telefony, karty Multisport, dovolená atd.)

archivace dokladů 

směrnice k používání služebního vozidla k soukromým účelům

cestovní náhrady

směrnice o evidenci, využívání a přidělování OOPP

a další, které vyplývají z potřeb a ekonomické činnosti účetní jednotky.