VĚDOMÁ EKONOMIKA

Malá výuka ekonomiky. Rodinné, firemní, státní. Ekonomika se skládá z Aktiv a Pasiv. Aktiva představují hodnoty, které rodina, firma, stát vlastní. Zde patří majetek dlouhodobý, oběžný, finanční, pohledávky = nesplacené provedené výkony. Pasiva jsou zdroje krytí tohoto majetku. Vlastní = vlastní kapitál, cizí zdroje = úvěry, půjčky, nesplacené...

Trochu jiné páteční kafe. jsou různé cesty, které lze využít na cestě k "bohatství". Vláda vám dala "úsporný" balíček a občas si nevšimneme, co se děje v pozadí. Je sice fakt, že o tunelování škodovky bylo napsáno dost, ale občas v čase zapomínáme na události, které se promítají do dnešních dní. Kdo chce pochopit pochopí, kdo nechce, ten láteří...