AKTUALITY
 

RYCHLÝ PŘEHLED VŠECH DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO ROK 2021 - LETÁČEK A SKVĚLÝ POMOCNÍK

průvodce samotestováním 

LEX COVID JUSTICE II

13.11.2020 Tzv. lex covid justice II vyšel ve Sbírce zákonů. Co přináší?

Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a v říjnu předložilo vládě balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu insolvenčního a exekučního práva. Návrh zákona pak dnes vyšel ve Sbírce zákonů a již dnes nabyl účinnosti. Co tzv. lex covid justice II přináší?

  • Obnovení možnosti požádat o mimořádné moratorium do 30. 6. 2021.
  • Pozastavení mobiliárních exekucí i exekucí prodejem nemovitostí (včetně soudního výkonu rozhodnutí) do 31. 1. 2021.
  • Prodloužení suspenze povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh do 30. 6. 2021.
  • Prodloužení opatření týkajících se zrušení oddlužení pro neplnění splátkového kalendáře do 30. 6. 2021. Soud oddlužení nezruší v případě, že dlužník nemůže splácet své dluhy převážně z důvodu protiepidemických opatření.
  • Prodloužení opatření umožňujícího přerušit plnění reorganizačního plánu z důvodu protiepidemických opatření.
  • Prodloužení ochrany prostředků na bankovním účtu povinného v exekuci a při výkonu rozhodnutí z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima až do 28. 2. 2021

Novinku připravilo Ministerstvo spravedlnosti a v říjnu ji na svém jednání schválila vláda.

30.10. 2020 MANUÁL PRO PŘEHLEDNÝ VÝBĚR PROGRAMU COVID19

Opět je zde jedna z každoročně očekávaných informací na poli mzdovém - průměrná mzda. ta ovlivňuje mnoho dalších personálních i mzdových výpočtů - mezi něž patří rozhodný měsíční příjem pro účast na nemocenském pojištění, hranice pro solidární zvýšení daně z PFO a pro OSVČ vždy tou méně příjemnou stránkou - zvýšení záloha na důchodové pojištění. 

A jak tedy bude zvýšena a jak ovlivní všechny výše uvedené parametry?

průměrná mzda 2021                    35.441,- Kč

rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění -                                                         3.500,- Kč

48násobek průměrné mzdy  (solidární zvýšení)                                   1.701.168,- Kč

minimální výše záloh na ZP u OSVČ:  

                                                    2.393,- Kč

minimální výše záloh na SP u OSVČ:

                                                         2588,- Kč

26.9.2020 ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ nabyté nemovitosti
26.9.2020 ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ nabyté nemovitosti

Koho se týká zrušení daně z nabytí nemovité věci?

Jde o všechny, kteří nabyli nemovitost od prosince 2019. Podle zákona probíhá nabytí nemovitosti datem zápisu do Katastru nemovitostí. 

Potřebné informace získáte z Listu vlastnictví, který je rozdělen na jednotlivé sekce dle typu záznamů, je v části "E" informace o způsobu nabytí (koupě, dědictví, dar a pod.) a také tři data. Datum podpisu či platnosti nabývacího titulu, právní účinky provedení vkladu (v podstatě datum podání návrhu na vklad) a to, co nás zajímá, datum provedení zápisu. Pokud zde máte datum do 1.12.2019 nebo později po tomto datu, tak se na Vás vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. 

Jak dostanu zpět zaplacené peníze, když se mě týká zrušení daně z nabytí nemovité věci

Přesné instrukce poskytne Finanční úřad, kterému jste daň zaplatili. Podle návrhu zákona se bude vracet stejným způsobem, jako se vrací přeplatky. 

Co také přináší zrušení daně z nabytí nemovitosti

Snížení limitu pro daňové odpisy zaplacených úroků - Další změnou ve spojitosti se zrušením je omezení limitu pro daňové odpočty ze zaplacených úroků u hypoték. Pro hypotéky podepsané do 31.12.2021 zůstává původní limit odpisu úroků 300.000 Kč/rok. U hypoték podepsaných po tomto datu je limit snížený na 150.000 Kč/rok. 

Prodloužení limitu pro úhradu daně z příjmu při prodeji nemovitosti - Ten se prodlužuje z původních pěti let na deset let a toto prodloužení se týče nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021.