PORADNA 

účetní, daňové a mzdové řešení mnohdy zapeklitých případů

poradna se zaměřuje na rychlé vyřešení účetních, daňových i mzdových případů a to formou krátkého komentáře a odkaz na případný právní rámec. Detailní výklady s pracovním materiálem najdete ve VIP Klubu. 

Každý zaslaný dotaz bude nejpozději do 24 hodin. Publikován v této poradně a slouží pro všechny členy Klubu účetních.

Dotazy pokládejte co nejpřesněji tak, aby výsledek odpovědi byl relevantní řešení problematice. 

(na odpovědích se podílí účetní poradce, daňový poradce v případě složitějších dotazů je zapojen i auditor), proto je financování této poradny součástí činnosti celého Klubu účetních a jejich zakladatelů a organizátorů. V případě, že máte zájem podpořit byť i malou částkou tuto poradnu na číslo účtu: 2400311288/2010, VS 2021, do textu uveďte DAR.

DOTAZY V PORADNĚ

Přepočtené stavy zaměstnanců pro OZP

ŘEŠENÍ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

ŘEŠENÍ DAŇOVÉ PROBLEMATIKY

ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU - RŮZNÉ BUDOVY

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA

srážková daň a její vyúčtování