Dotazy a vaše zkušenosti pište do poradny. Malým příspěvkem pomůžete samoživitelkám (samoživitelům) na cestě za zlepšením jejich života formou poradenství, pomoci při vzdělávání a hledání zaměstnání. Děkujeme.

PORADNA 

účetní, daňové a mzdové řešení mnohdy zapeklitých případů

poradna se zaměřuje na rychlé vyřešení účetních, daňových i mzdových případů a to formou krátkého komentáře a odkaz na případný právní rámec. Detailní výklady s pracovním materiálem najdete ve VIP Klubu. 

Každý zaslaný dotaz bude nejpozději do 24 hodin. Publikován v této poradně a slouží pro všechny členy Klubu účetních.

Dotazy pokládejte co nejpřesněji tak, aby výsledek odpovědi byl relevantní řešení problematice. 

(Příjem ze sekce Poradna je financována nezisková část chytré účtárny - hlavně pak projekty pro začínající podnikatele a vybrané skupiny (maminky na MD, handicapovaní, domoškoly, výuka finanční gramotnosti pro potřebné).  V případě, že máte zájem podpořit tyto aktivity, žádáme vás o zaslání 300,- Kč a číslo účtu: 2400311288/2010, VS 2023, do textu uveďte DAR.

Děkujeme.

DOTAZY V PORADNĚ

Přepočtené stavy zaměstnanců pro OZP

ŘEŠENÍ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

ŘEŠENÍ DAŇOVÉ PROBLEMATIKY

ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU - RŮZNÉ BUDOVY

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA

srážková daň a její vyúčtování