OBSAHOVÁ NÁPLŇ VIP KLUBU

obsah jednotlivých účtů, účetní případy, e-booky s odbornou tématikou, návodová videa, on-line kurzy dle přání, potřeba a aktuálních změn v zákonech, webmináře

ÚČETNÍ PROBLEMATIKA

TŘÍDA 0 -4

PROBLEMATIKA, ÚČTOVÁNÍ, CHARAKTERISTIKA, OCEŇOVÁNÍ,

STRAVENKY

FAKTURACE 

POHLEDÁVKY - ÚČETNÍ  A DAŇOVÁ SOUVISLOST

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

OSOBY PROPOJENÉ

JAK VYÚČTOVAT HV A PODÍLY NA ZISKU

NÁKLADY A VÝNOSY

TŘÍDA 5 -6

FINANČNÍ NÁKLADY

BENEFITY

MZDOVÉ NÁKLADY A ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ

 

DAŇOVÝ BALÍČEK

SILNIČNÍ DAŇ

DPFO 

DPPO

DAŇ Z NEMOVITOSTI

DPHMZDOVÁ PROBLEMATIKA

ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ PŘÍPADY

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANÍ

VYÚČTOVÁNÍ ZÁVISLÉ ČINNOSTI U ZAMĚSTNAVATELE

OSTATNÍ MZDOVÉ NÁKLADY

KURZY A WEBMINÁŘE ( videa, tutoriály, pracovní postupy)

SMĚRNICE

SMĚRNICE - JEJICH TVORBA, UŽITÍ, VÝZNAM

ÚČETNÍ CHYBY A JAK JE NAPRAVIT

ZÁSADY ÚČETNICTVÍ A JAK S NIMI PRACOVAT