OBSAHOVÁ NÁPLŇ VIP KLUBU


ÚČETNÍ PROBLEMATIKA

TŘÍDA 0 -4

PROBLEMATIKA, ÚČTOVÁNÍ, CHARAKTERISTIKA, OCEŇOVÁNÍ,

STRAVENKY

FAKTURACE 

POHLEDÁVKY - ÚČETNÍ  A DAŇOVÁ SOUVISLOST

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

OSOBY PROPOJENÉ

JAK VYÚČTOVAT HV A PODÍLY NA ZISKU

NÁKLADY A VÝNOSY

TŘÍDA 5 -6

FINANČNÍ NÁKLADY

BENEFITY

MZDOVÉ NÁKLADY A ZÁKLADNÍ ÚČTOVÁNÍ

 

DAŇOVÝ BALÍČEK

SILNIČNÍ DAŇ

DPFO 

DPPO

DAŇ Z NEMOVITOSTI

DPH