Rozpočet rodinný, státní, firemní

05.09.2023

Malá výuka ekonomiky. Rodinné, firemní, státní. Ekonomika se skládá z Aktiv a Pasiv. Aktiva představují hodnoty, které rodina, firma, stát vlastní. Zde patří majetek dlouhodobý, oběžný, finanční, pohledávky = nesplacené provedené výkony. Pasiva jsou zdroje krytí tohoto majetku. Vlastní = vlastní kapitál, cizí zdroje = úvěry, půjčky, nesplacené závazky.

Pokud máte rozum tak umíte tato Aktiva a Pasiva držet v rovnováze, pokud možno tak, aby zdroje, kterými pořizujete majetek byly vlastní.

Máte vyvážená AKTIVA a PASIVA ve svém rodinném rozpočtu nebo máte svůj majetek z cizích zdrojů? Je v souladu hodnota vašeho majetku s hodnotou půjčených peněz? (Hypotéky, úvěry, půjčky - třeba z EU?

jen příklad: doma máte: lednici, televizi, automobil, PC, vlastníte dům, zahradu, garáž, - no zkrátka asi budete mít co, dělat, abyste si prošli domácnost a sepsali si vše, co máte. (To jsou aktiva)a z čeho jsou tyto vaše majetku pořízeny? (půjčka, úvěry, vlastní peníze, dědictví, výhra?) Z jaké části je ten váš majetek skutečně váš?

Pokud máte tu správnou logiku a přiřadíte si tuto metodu i firemní či státní ekonomice, pak vám musí dojít, co se může dít. Pokud Vaše AKTIVA jsou kryta jen cizími zdroji, pak je váš život dlouho v kýblu.

A jestli se s tím dá něco dělat, to se dozvíte příští víkend.