HEZKÁ TVÁŘIČKA - žádná KASIČKA

04.03.2021

Na pozici asistentky byla přijata velmi hezká mladá dáma. Dvě děti, praxe nic moc, ale hezká tvářička dělá své. Mladý ředitel se potěšil. Po pracovité, ale sebevědomé odcházející asistentce konečně někdo, kdo k němu bude vzhlížet jako na svatého.
A tak, že jo - kafíčko, každý den usměvavá, vždy ochotná vše zajistit.

Tedy - ono to tak vypadalo. Měla na starosti i pokladní evidenci, výplatu záloh pro zaměstnance, zajišťování ubytování, přípravu zakázek, vybírání finančních prostředků za zakázky a organizaci všech činností pro ředitele divize. V rámci předávání informací od hlavní účetní jak vést pokladnu, fakturovat zakázky, evidovat docházku a knihy jízd - vše bylo jasné, všemu rozuměla. Až moc podezřelé. Ale hlavní účetní zaškolila, asistentka podepsala a všemu rozuměla. Vše klapalo, chlapi (zaměstnanci) byli nadšeni novou vstřícností asistentky (nemám zde na mysli sexuální harassment), která si s nimi popovídala, všechno zajistila, sama jim vypisovala cesťáky a docházku vedla tak, jak si myslela, že pracovali.

Po měsíci hlavní účetní vyžadovala předání dokladů a kontrolu pokladní knihy.
Ale - jednou měla nemocné dítě, podruhé měla naspěch - pro děti do školky, potřetí už málem byla v kanceláři hlavní účetní, ale prý tam účetní nebyla, jindy musela
ke generálnímu řediteli. Pokaždé něco. Po dvou měsících se konečně podařilo odchytit asistentku a zkontrolovat pokladní knihu, doklady a fyzickou hotovost. Něco chybělo. Zdůvodnila to tím, že zrovna vydala zaměstnancům zálohy, a ještě je nemá zaznamenány. No budiž - na mincovce se vypsala skutečná hotovost, předaly
se doklady a podepsala kontrolně pokladní kniha. Hlavní účetní doklady zaúčtovala do účetního systému. Při těchto činnostech zjistila vysoké zálohy u některých pracovníků, které neodpovídají doporučené výši stavu pokladny. (vnitřní předpis, při vyšších částkách odvody do banky). Ale prý je to schválené, muselo se to ihned zaplatit.

Blížila se uzávěrka, inventura pokladny. Nějak se to nedařilo. Jednou nemoc, pak zimní prázdniny, pak dítě nemocné, pak soud o výživné. Hlavní účetní už byla neklidná, ani po několika urgencích i u vedení neměla doklady, pokladnu, evidenci, zaměstnanci nedostávali své zálohy. Nakonec se podařilo - a nechtějte vědět, jak to dopadlo. Nevyúčtované zálohy, zfalšované doklady, chybějící finančních prostředky, nevyfakturované zakázky. Celková hodnota škody 826562,- Kč. Pokladna, nevyfakturované zakázky, zfalšované doklady, nedodané doklady za nákupy.

Z toho vyplývá - mějte vždy SMĚRNICE. Provádějte FYZICKÉ INVENTURY POKLADNY. Prověřujte pravidelně své zaměstnance. NEPODCEŇUJTE namátkové kontroly. SLEDUJTE stav nevyúčtovaných záloh u zaměstnanců.TO VŠE MÁ SVŮJ SMYSL, VÝZNAM A ušetří nejen spoustu práce, ale hlavně financí a nervů.

AŤ má naše práce smysl.