KDYŽ JE ÚČTO NA KOLENĚ.....

22.05.2019

TÍMTO článkem bych ráda zakončila sérii poznatků, které souvisí se špatně, neřku-li vůbec vedeným účetnictvím. A přiznejMe si to...... Není zas tak málo podnikatelů, kteří podceňují účetnictví a s tím spojené úkony, které mají fatální následky. Několik jsem pro vás vychytala:  A HLAVNĚ - pamatujte, že jsou skoro všechny nevratné......

- nezaúčtované zápočty pohledávek a závazků - následně vymáhán a tzv. trapas pro firmu, kdy na soudě dojde k tomu, že druhá strana doložila, že zaplatila,

- nezaplacená faktura - následné vymáhání a případná exekuce (natvrdo bez dokladu jste zaúčtovaly do pokladny, protože majitel vám to řekl.....),

- nezaplacené daňové povinnosti - (řízení a případná exekuce ) dnes již FU neřeší dlouhé dopisování - pokud jste tzv. hříšníci a máte prodlení s platbami daní pak je to velmi fatální (zablokují účty) a když nemáte z čeho zaplatit, tak se dostanete do velmi svízelné situace,

- nesedí aktiva pasiva a účetní je propustí do dalšího roku - není zajištěna bilance a tudíž něco chybí - buď náklady nebo výnosy ........ a to je horší, než když jste zapomněli na výnosové záznamy,

- nezaevidování takových hospodářský jevů, které nemají z hlediska účetnictví prvotní doklad - např. zde např. krádeže majetku nahlášené PČR, škody na majetku ke konci účetního období, zjištěná manka na pokladnách. Mnohdy se tato informace k účetní vůbec nedostane, a pak je doložení této účetní operace velmi složité a vyžaduje i dodatečné DP.

- neřešené dlouhodobě nezaplacené pohledávky - nevymáhané a tudíž prakticky nedobytné - má vliv na finanční tok a následně na existenci společnosti.

PŘEJI VÁM, AŤ TENTO ČLÁNEK JE PRO VÁS JEN UTOPIÍ A VELKOU NEZNÁMOU. PROTOŽE I VY MŮŽETE BÝT SOUČÁSTÍ NEVĚDOMÉHO TRESTNÉHO ČINU........-