TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK A ODPIS POHLEDÁVEK

ÚČETNÍ PROBLEMATIKA

evidence pohledávek po splatnosti, jak zaúčtovat opravné položky k pohledávkám, jak daňově a účetně zohlednit tvorbu

120,00 Kč