TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK A ODPIS POHLEDÁVEK

K WEBMINÁŘI DPPO 2019

evidence pohledávek po splatnosti, jak zaúčtovat opravné položky k pohledávkám, jak daňově a účetně zohlednit tvorbu

120,00 Kč 200,00 Kč